Monni
online-shop@monni.bg

І. Обща информация

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Десизо Монни Ритейл АД. Затова за нас е важно клиентите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. Настоящата политика за личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на клиентите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които клиентите имат във връзка с обработването на лични данни от Десизо Монни Ритейл АД. Тази политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Десизо Монни Ритейл АД събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги. Тя не се прилага, когато клиентите посещават уеб-сайт на фирмата. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за съответния уеб-сайт или приложение.

ІІ. Лични Данни, събирани от клиентите

  • Име Фамилия
  • Мейл
  • Телефон
  • Местоживеене /Населено място/
  • Учебно заведение /За абитуренти/

ІІІ. Защо събираме лични данни

1. Лични данни от клиентите се събират само и единствено за маркетингова дейност.

ІV. Обработка на лични данни

1. Ние обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; 2. Ние оработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; 3. Ние обработваме лични данни, за да предоставяме на клиентите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности; 4. Ние предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме. 5. Ние съобщаваме на клиентие какви лични данни събираме, както и защо и как 6. Ние обработваме лични данни само за законни цели. 7. Ние зачитаме правата, които клиентите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др. 8. Ние въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите клиенти от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

V. Как събираме личните данни

1. Чрез попълване на данните от клиента в уеб сайта на фирмата 2. Чрез доброволно предоставяне на данните от клиента по време на покупка.

VІ. Как обработваме личните данни

1. Данните се събират в специално изработена база данни на клиентите, съдържаща само и единствено информацията, описана в точка ІІ. 2. Данните се съхраняват електронно както в магазините, така и в управлението на компанията в гр. Плевен.

VІІ. Колко време съхраняваме личните данни

1. Десизо Монни Ритейл АД съхранява личните данни на клиентите за срок от 3 години от датата на въвеждане

VІІІ. Защита на личните данни на клиентите

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за Десизо Монни Ритейл АД. Ето защо, защитата на личните данни е от първостепенно значение, както за нашите клиенти, така и за компанията. Наша основна цел е клиентите да се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Десизо Монни Ритейл АД. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Десизо Монни Ритейл АД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

ІХ. От кога влизат в сила политиката за лични данни

Тази Политика за личните данни е актуална към 23.05.2018 година. Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Десизо Монни Ритейл АД, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на www.monni.bg

Препоръчани продукти

Сако - SP2213PA - B08

Сако - SP2213PA - B08

329.00 лв

Сако - Claus O - B06

Сако - Claus O - B06

269.00 лв

149.00 лв

Сако - Claus P - B07

Сако - Claus P - B07

269.00 лв

149.00 лв

Сако - Claus T - B05

Сако - Claus T - B05

269.00 лв

149.00 лв

Костюм ClausDV-ChinoB SU01

Костюм ClausDV-ChinoB SU01

499.00 лв

199.00 лв

Костюм Toro-479 SU07

Костюм Toro-479 SU07

349.00 лв

249.00 лв

Костюм Fred-479 SU09

Костюм Fred-479 SU09

499.00 лв

Костюм BaggioVO-469PAS SU10

Костюм BaggioVO-469PAS SU10

499.00 лв

Костюм BaggioD04-469KL SU11

Костюм BaggioD04-469KL SU11

499.00 лв

Костюм - BaggioF04-469 - SU18

Костюм - BaggioF04-469 - SU18

499.00 лв

Костюм - Tadeas-Berg - SU08

Костюм - Tadeas-Berg - SU08

299.00 лв

Костюм - Claus-Archi - SU21

Костюм - Claus-Archi - SU21

299.00 лв

Костюм - BaggioFО-469 - SU20

Костюм - BaggioFО-469 - SU20

499.00 лв

Костюм - BaggioVО-469PAS - SU16

Костюм - BaggioVО-469PAS - SU16

499.00 лв

Костюм - BaggioD04-469KL - SU15

Костюм - BaggioD04-469KL - SU15

499.00 лв

Костюм - Flex and Bag - SU22

Костюм - Flex and Bag - SU22

499.00 лв

Костюм - BaggioF304+469 - SU14

Костюм - BaggioF304+469 - SU14

499.00 лв

Костюм - TS1104G-170 - SU23

Костюм - TS1104G-170 - SU23

499.00 лв

Риза - Torres - SH26

Риза - Torres - SH26

89.00 лв

Риза - Robbie 8 - SH32

Риза - Robbie 8 - SH32

129.00 лв

Панталон - ChinoR - T10

Панталон - ChinoR - T10

99.00 лв

79.00 лв

Панталон - Chino BM - T11

Панталон - Chino BM - T11

99.00 лв

79.00 лв

Костюм - BaggioF304+469 - SU13

Костюм - BaggioF304+469 - SU13

499.00 лв

Риза - Jerry - SH08

Риза - Jerry - SH08

89.00 лв

69.00 лв

Риза - Jerry - SH09

Риза - Jerry - SH09

89.00 лв

69.00 лв

Костюм - Claus-Archi - SU19

Костюм - Claus-Archi - SU19

299.00 лв

Костюм - Roberto-469 - SU12

Костюм - Roberto-469 - SU12

499.00 лв

Обувки - А02

Обувки - А02

199.00 лв

Обувки - А06

Обувки - А06

199.00 лв

Обувки - А01

Обувки - А01

199.00 лв

Колан - А07

Колан - А07

79.00 лв

Колан - А08

Колан - А08

79.00 лв

Колан - А09

Колан - А09

79.00 лв