Моля прочетете внимателно настоящите условия. При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема  безусловно настоящите Общи Условия.
MONNI доставя своите пратки със куриерска фирма SPEEDY и услуга СТАНДАРТ 24 ЧАСА:
100% покритие, над 500 представителства ( ОФИСИ И АВТОМАТИ ) , голяма част от тях с работни времена в събота. Може да намерите всички офиси и да прочетете допълнителна информация за куриерската фирма тук https://www.speedy.bg/

Допълнителна информация: 
 • Плащане при доставка с опция преглед и тест на всяка пратка.
 • Доставка от 3 до 5 работни дни.
 • Възможност за плащане на пос терминал на адрес, офис, автомат.
 • След направена поръчка, клиента има право да се откаже и върне своята поръчка до 15 календарни дни след поръчката, като транспортните разходи са за негова сметка. Задължително трябва да попълни "Бланка за връщане на артикул", която ще намери във всяка своя пратка и да върне артикула към адрес гр.Плевен, ул"Гривишко шосе" №6.
 • Клиентът има право без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 15 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания “Десизо Монни Ритейл” АД се задължава в срок от 15 работни дни да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

Управление на пратката :
След предаване на пратката на куриер на Спиди ще получите Съобщение ( SMS, Viber) . В съобщението има линк който се отваря директно в браузера на телефона/таблета/компютъра Ви, просто чрез натискане. Отваря се приложение за СМАРТ КОНТРОЛ ( Smart control) на вашата пратка и Ви дава достъп до следните опции:
 • Потвърждаване на адреса за доставка
 • За доставки до адрес информация за часът на доставка +/- 30 мин.
 • Проследяване на пратката в реално време и текущото местоположение на Вашата пратка.
 • Пренасочване на пратката към друг адрес - Чрез Смарт контрол Вие можете да пренасочите пратката до един от петте най-близки офиса или автомата на Спиди. Пренасочването е безплатно в рамките на населеното място. В зависимост от часа на пренасочване, пратката може да бъде доставена в същия работен ден или в следващия.
 • Отлагане на доставката за следващ ден - Чрез Смарт контрол Вие имате възможност да отложите доставката на пратката за следващ ден, в зависимост от Вашите планове и свободно време. Отлагането на доставката отново е безплатно!


1. www.monni.bg си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на страницата

2. www.monni.bg си запазва правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.

3. www.monni.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, която се предоставя при поръчка.

4. КЛИЕНТЪТ има право да ползва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Сайтът www.monni.bg предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес от куриерска компания Спиди. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. www.monni.bg не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на www.monni.bg, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни.

С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на www.monni.bg клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата www.monni.bg, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. www.monni.bg си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата www.monni.bg са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на www.monni.bg. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата www.monni.bg са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. www.monni.bg може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Десизо Монни Ритейл” АД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.monni.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.monni.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителят се съгласяват да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4. “Десизо Монни Ритейл” АД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица “Десизо Монни Ритейл” АД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА

2.1 Стоката, която се предлага на . www.monni.bg е произведена от “Десизо Монни Ритейл” АД. Носи запазената й марка MONNI.

2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.

2.3. Артикулите са оразмерени, съгласно приетата българка номерация. За артикулите от трико се използва буквената номерация.

III. ДОСТАВКА

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “Десизо Монни Ритейл” АД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “Десизо Монни Ритейл” АД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато “Десизо Монни Ритейл” АД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “Десизо Монни Ритейл” АД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Десизо Монни Ритейл” АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.2.2. Куриерска фирма Спиди се ангажира с услугата преглед и тест на стоката преди плащане.

3.2.3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 календарни дни от получаването й.

3.3. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 15:00 ч. Поръчки, направени след 15:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 15:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 08:00 ч.

IV. ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.monni.bg. Десизо Монни Ритейл АД не е длъжен да проведе телефонен разговор с клиента за потвърждаване на поръчката.

V. ДОСТАВКА НА СТОКИ

В случай, че www.monni.bg не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент (и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента

VI. ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извървшва от куриерската фирма Спииди до посочения от клиента адрес. Срокът за доставка е 3 работни дни /72 часа/ или съгласно графика за обслужване на куриерската фирма. Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ, както и документ за гаранция, ако е приложимо. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обтоятелства, свързани с доставката, представители на www.monni.bg ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от www.monni.bg, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти или и-мейл адрес, които са посочени в сайта.

VII. ДОСТАВКА, ОПАКОВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма Speedy, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. www.monni.bg запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта www.monni.bg в процеса на заявяване на поръчка. На клиентите не е разрешено да получават стоки от нашите търговски обекти.

VIII. ЦЕНИ И ДАНЪЦИ

Всички цени, посочени в сайта са с включен ДДС. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева или сумата в обратния мейл е калкулирана грешно, www.monni.bg не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена. Цените, посочени на сайта включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Репубклика България се извършва от куриерска компания Спиди. Транспортните разходи са за сметка на “Десизо Монни Ритейл” АД при покупки над 100лв.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Клиентът има право без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 15 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания “Десизо Монни Ритейл” АД се задължава в срок от 15 работни дни да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

X. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 3 дни от доставката й.

10.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

10.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

10.4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако “Десизо Монни Ритейл” АД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

10.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

11.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.monni.bg.

11.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.monni.bg.

11.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Десизо Монни Ритейл” АД се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина www.monni.bg.
 • да уведомява незабавно “Десизо Монни Ритейл” АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети “Десизо Монни Ритейл” АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

11.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

12.1. “Десизо Монни Ритейл” АД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

12.2. “Десизо Монни Ритейл” АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.monni.bg.

12.3. “Десизо Монни Ритейл” АД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Десизо Монни Ритейл” АД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.monni.bg. 3а “Десизо Монни Ритейл” АД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

12.4. “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Десизо Монни Ритейл” АД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Десизо Монни Ритейл” АД.

12.5. “Десизо Монни Ритейл” АД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

12.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Десизо Монни Ритейл” АД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на полочения e-mail адрес. “Десизо Монни Ритейл” АД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “Десизо Монни Ритейл” АД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

12.7. “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Десизо Монни Ритейл” АД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Десизо Монни Ритейл” АД.

12.8. “Десизо Монни Ритейл” АД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. “Десизо Монни Ритейл” АД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. “Десизо Монни Ритейл” АД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Десизо Монни Ритейл” АД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

13.1.1. “Десизо Монни Ритейл” АД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “Десизо Монни Ритейл” АД е длъжна да предостави информацията по силата на закона. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.